South Dakota State vs Minn. State, Mankato (11-4-2001)